POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE
DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH
W STANICY
NA ROK SZKOLNY 2017/2018