POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W STANICY
NA ROK SZKOLNY 2017/2018