Złożenie kwiatów na grobach ofiar II Wojny Światowej 2012r.


Powrót