Podręczniki

Szkoła zapewnia wszystkim uczniom podręczniki i materiały ćwiczeniowe w ramach dotacji celowej z MEN.