Rekrutacja do Przedszkola

UWAGA RODZICE / PRAWNI OPIEKUNOWIE DZIECI !!!

 

Szanowni Państwo rozpoczyna się rekrutacja dzieci do przedszkoli na terenie Gminy Pilchowice. Wszystkie kwestie regulują:

  • Zarządzenie Wójta Gminy Pilchowice oraz
  • Uchwała Rady Gminy Pilchowice.

Zainteresowanych prosimy  o zapoznanie się z informacjami
i dokumentami (deklaracje, wnioski, oświadczenia); proszę zwrócić uwagę na wyznaczone terminy. Dokumenty można składać
w sekretariacie szkoły/przedszkola w dni powszednie w godz.
8.00-15.00.
Dokumenty można pobrać z naszej strony internetowej lub
w sekretariacie szkoły/przedszkola.

Dokumenty:

uchwała XXXI 266 17 kryteria II etap publiczne przedszkole

zarządzenie Wójta w sprawie rekrutacji do przedszkoli i klas pierwszych SP

Przedszkole Stanica-oswiadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

Przedszkole Stanica deklaracja kontynuacji

Przedszkole-wniosek-przedszkole

Informacja dot. rekrutacji do publicznych przedszkoli