Rekrutacja do Przedszkola

Dyrektor ZSP w Stanicy informuje, że rekrutacja do publicznego przedszkola na rok szkolny 2019/2020 została zakończona.