Rada Rodziców

Skład Rady Rodziców w naszej placówce:

Przewodnicząca – Haider Małgorzata
Z-ca przewodniczącej – Sokołowska Małgorzata
Skarbnik – Chrośnik Agnieszka
Sekretarz – Czempiel Monika
Komisja rewizyjna – Zborowska Katarzyna, Ludwik Justyna
Pozostałe osoby – Strzelczyk Gabriela, Ziębakowska Mariola, Pikulik Patrycja, Krzon Brygida, Jankowska Anna

Numer konta Rady Rodziców : 47 8460 0008 2002 0006 2297 0001

Sprawozdanie finansowe za rok szkolny 2018/2019
1. Pozyskane środki – 12391,16 :
-Wpłaty rodziców 4370,00
-Prowizja ze zdjęć 1868,00
-Jarmark Bożonarodzeniowy 3300,00
-Darowizna -p. Biadacz 300,00
-Piracki Comber 1830,00
-Festyn dożynkowy 680,00
-Odsetki bankowe 43,16
2. Wydatki – 9550,15 :
-Dzień Języków Obcych 223,37
– Pasowanie kl.I 624,55
-Dzień nauczyciela 420,00
-Art. na Jarmark B.N. 550,40
-Pożegnanie p. Ireny 70,00
-Wiązanka urodzinowa 60,00
-Art. na imprezy 386,19
-Doctor Wow 2500,00
-Płyn do zadymiarki 68,45
-Serwis sprzętu 67,00
-Namiot 1030,00
-Dzień dziecka 2200,00
-Maskotki dla klasy VIII 260,27
-Nagrody książkowe 881,70
Kwiaty na zakończenie roku 100,00
Wiązanka pogrzebowa 100,00
Podatek od odsetek 8,22
3. Rozliczenie Pirackiego Combru :
Przychody 2620,00 (bilety, zbierane darowizny w trakcie imprezy)
Wydatki 792,20 (oprawa muzyczna, napoje, nagrody konkursowe)
Różnicę 1830,00 wpłacono na konto z przeznaczeniem na organizację warsztatów DOCTORA WOW z fizyki i chemii dla całej placówki