Pedagog

P E D A G O G S Z K O L N Y

Wiktoria Kotzur-Górecka

Poniedziałek : 8.30 – 11.30

Wtorek : 11.00 – od 15.00 konsultacje dla rodziców

Środa : 8.30 – 11.30

Czwartek : 8.30 – 11.30

pedagog.zspstanica@pilchowice.pl