Samorząd Uczniowski w roku szkolnym 2018/2019

Przewodniczący: Michał Zientek
Zastępca: Anna Bielińska
Członkowie: Aleksandra Sokołowska
Dominika Dymek, Kinga Lenga, Magdalena Krzon
Maksymilian Borodajko, Emanuel Kerner

Regulamin Samorządu

Walka o władzę w szkole – wybory do samorządu uczniowskiego.

Dodaj komentarz