UWAGA RODZICE

Uwaga Rodzice!

Umowy za pobyt dzieci w Przedszkolu w Stanicy
(budynek Przedszkola w Pilchowicach) w okresie
wakacyjnym tj. 2-12 lipca 2018r. są do podpisu
w sekretariacie szkoły w Stanicy w godz. 7.00-15.00.

Umowy należy podpisać do dnia 22 czerwca br.
Niepodpisanie umowy w terminie oznacza, że dziecko nie będzie korzystało z Przedszkola w w/w czasie.

 

Stanica, 14.06.2018r.

Dodaj komentarz