Gorączka Piątkowej Nocy czyli Zabawa Karnawałowa w Stanicy

Nie masz pomysłu pomysłu gdzie zabrać swoją Walentynkę?

Zapraszamy na Gorączkę Piątkowej Nocy czyli Szkolną Zabawę Karnawałową!

W związku z sukcesem zeszłorocznego Pirackiego Combru zapraszamy Państwa na Walentynkową Gorączkę Piątkowej Nocy. Zabawa odbędzie się w sali gimnastycznej ZSP w Stanicy 14 lutego o godzinie 19.00

Mile widziane przebrania inspirowane gwiazdami muzyki i modą lat 70-80-tych.

Bilety do nabycia w naszej placówce! 

Regulamin Imprezy:

GORĄCZKA PIĄTKOWEJ NOCY
czyli stanickie ostatki

14 LUTY 2020r. godz.19.00

 

REGULAMIN uczestnictwa w imprezie:

 1. REGULAMIN GORĄCZKI PIĄTKOWEJ NOCY w skrócie REGULAMIN określa zasady uczestnictwa w biesiadzie
  o nazwie: „GORĄCZKA PIĄTKOWEJ NOCY czyli stanickie ostatki.”
 2. Organizatorem biesiady jest Zespół Szkolno – Przedszkolny w Stanicy i działająca w nim Rada Rodziców.
 3. Celem biesiady jest integracja środowiska lokalnego, wspólna zabawa, rozwijanie zainteresowań kulturalnych.
 4. W biesiadzie mogą brać udział tylko osoby powyżej 21 roku życia zwane dalej uczestnikami.
 5. Uczestnictwo w biesiadzie jest dobrowolne.
 6. Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie niezbędnych danych osobowych w celach koniecznych do przeprowadzenia biesiady.
 7. Administratorem w/w danych jest Zespół Szkolno – Przedszkolny w Stanicy.

Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie w celu organizacji i obsługi Biesiady (na podstawie Ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej) i przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom. Posiadają Państwo prawo żądania dostępu do danych, które Państwa dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Posiadają Państwo uprawnienie do cofnięcia zgody udzielonej na przetwarzanie danych, jeśli jest ona podstawą przetwarzania danych. Posiadają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania uniemożliwia wzięcie udziału w wydarzeniu. Państwa dane osobowe nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

 1. Uczestnicy biesiady zobowiązani są do przestrzegania zasad bhp i p.poż. jakie obowiązują w budynku ZSP
  w Stanicy.
 2. Podczas biesiady na terenie obiektu obowiązuje zakaz palenia i zakaz spożywania napojów alkoholowych.
 3. Mile widziane są kostiumy związane z muzyką i modą lat 70-tych, 80-tych (jednakże kostium nie jest obowiązkowy!). Uprasza się jednak aby Panie nie zakładały „szpilek” (dziękujemy!).
 4. Dla uczestników w oryginalnych kostiumach przewidziano nagrody.
 5. Uczestnicy deklarują dobry humor i aktywne włączanie się do wspólnych zabaw.
 6. Uczestnicy nie obrażają się na siebie, potrafią śmiać się z samych siebie i innych (żarty, zabawy, konkursy, skecze).
 7. Uczestnicy wyrażają zgodę na upowszechnienie zdjęcia grupowego w celach kronikarskich i promujących szkołę i przedszkole (1-2 sztuki).
 8. Uczestnicy ograniczą rozpowszechnianie zdjęć z biesiady osobom trzecim (głównie na portalach społecznościowych itp.) poprzez konieczność uzyskania zgody od osób widniejących na tych zdjęciach. Za upowszechnianie takich zdjęć organizator nie bierze odpowiedzialności.
 9. W sprawach nie ujętych w niniejszym regulaminie decydują Organizatorzy, mając na uwadze pełne zaspokojenie potrzeb uczestników Biesiady (w miarę posiadanych możliwości technicznych i organizacyjnych) .

 

Dodaj komentarz