Wielka Noc!

Wielkanocny galet

Do gynsi prziszła yntka
We Niydziela Palmowo,
Bo miała wielko chyntka
Chwolić sie taszkom nowom.

A gynś na nia wejrzała,
Podprzyła lewe kitko.
– Mosz na boloku ała,
Dyć ta taszka je brzidko.

Skuli gynsi fulanio:
Za dużo jedne słowo.
Godka do szkubanio,
Chaja momy gotowo.

Somsiedzko przijaźń citła,
Gynś yntki niy łodwiedzi.
Czy to je dobry przikład
Dlo cwergowyj gowiedzi?

Łotworzyły sie gały,
Finał mo akcynt mocny:
Dziepiyro sie spotkały,
W galecie Wielkanocnym.

Jan Kaintoch Wielkanoc 2013

 

Alleluja, Alleluja! Wesoły nam dziś dzień nastał, Chrystus bowiem zmartwychwstał!
Radujcie się więc i z ufnością patrzcie w przyszłość. Niech Zmartwychwstały zsyła na Was łaski i wnosi szczęście do Waszego rodzinnego życia. Niech te święta będą pełne nadziei, wiary i radosnych spotkań przy wielkanocnym stole. 

Życzy Dyrekcja, Nauczyciele i Pracownicy          

ZSP w Stanicy                                    

               

 

 

 

Dodaj komentarz