Ważne informacje!

Szanowni Rodzice:

informuję, że od dnia 08 kwietnia 2019r. w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Stanicy trwa akcja strajkowa pracowników.

W związku z tym nastąpiła zmiana organizacji pracy szkoły i przedszkola.

Mimo to w przedszkolu oraz szkole w miarę możliwości zapewniamy opiekę dzieciom, które Państwo nam powierzacie. Działa stołówka, a więc żywienie jest zapewnione.

Zgodnie z organizacją roku szkolnego w dniach 15, 16, 17 kwietnia 2019r. odbędą się egzaminy ósmoklasistów. W tych dniach uczniowie klas VIII przychodzą na egzamin na godz. 8.15 (zbiórka). Egzamin rozpoczyna się o godz. 9.00.

Przypominam, że dla pozostałych uczniów dni egzaminów tj. 15, 16, 17 kwietnia są dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych i wychowawczych.

Stanica, 10.04.2019r.

Dyrektor ZSP w Stanicy

Dodaj komentarz